Ligjëratat e planifikuara deri më tani (viti 2023):

 1. E enjte, më 30.03.2023
  Prof. Dr. Ardian Maçi, Pjelloria e tokës dhe sistemet e ndryshme të prodhimit bujqësor
 2. E enjte, më 27.04.2023
  Prof. Dr. Bardhyl Demiraj, Studimi i shqipes dhe i kulturës shqiptare në Mynih - vështrim perspektiv
 3. E enjte, më 25.05.3023
  Mrs. Dipl.Ing. Dr. Roza Allabashi, Integrated water management - Challenges for Albania and the region
 4. E enjte, më 29.06.2023
  Assoc.-Prof. Dr. Nysret Musliu, Artificial Intelligence for Problem Solving
 5. Tetor 2023 (data e sakt do të publikohet me kohë)
  Dr. Shqiponja Ahmetaj, Titulli i ligjëratës do të publikohet më vonë
 6. Nëntor 2023 (data e sakt do të publikohet me kohë)
  Prof. Dr. Naim Bajçinca, Titulli i ligjëratës do të publikohet më vonë