Regjistrohu


Nëse dëshironi që të mbani një ligjëratë, të regjistroheni për pjesmarrje në ligjeratat online apo dëshironi të informoheni rregullisht për ligjëratat e planifikuara, na kontaktoni në adresën elektronike:

ligjeratat@alb-shkenca.org