Takimet e Mynihut 2022
Simpozium shkencor: "Sfidat dhe mundësitë e inkuadrimit të Diasporës në bashkëpunime dhe rrjetëzime shkencore kombëtare e ndërkombëtare"
19.11.2022

Përmbajtja:
Së shpejti ...!

Online:
Lidhja në ZOOM do të publikohet me kohë në këtë faqe, në Facebook dhe faqen në Internet të Institutit.

Video:
Videoja do të publikohet më vonë